Prawo własności intelektualnej

W ramach pomocy z zakresu prawa własności intelektualnej zajmujemy się sprawami obejmującymi m.in.:

  • reprezentację w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców
  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych
  • doradztwo w zakresie ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw
  • reprezentację Klientów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej
  • ochronę dóbr osobistych oraz dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania