Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie obejmującym:

  • rejestrację i aktualizację wpisów spółek
  • doradztwo w dziedzinie przekształcenia i przejęcia spółek
  • obsługę prawną spółek
  • doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjacje zawieranych kontraktów handlowych i umów
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa spółek handlowych