Prawo rodzinne

W sprawach dotyczących problematyki prawa rodzinnego świadczymy kompleksową pomoc prawną w szczególności w sprawach o:

  • rozwód
  • separację
  • alimenty
  • powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej