Windykacja należności

W zakresie windykacji pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia należności
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami
  • prowadzenie sporów sądowych z dłużnikami
  • uczestniczenie w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników