Partnerzy kancelarii

Adwokat

Iwona Dąbrowska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1991 -1995 odbyła aplikację adwokacką we Wrocławskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Odbyła także aplikację administracyjną.

Iwona Dąbrowska posiada uprawnienia adwokackie i została wpisana pod nr 527 na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Praktyką prawniczą zajmuje się nieprzerwanie od 1991 roku. Podczas wieloletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, zamówień publicznych, prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zgłębiła wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

W wolnych chwilach fotografuje i chodzi po górach.

Adwokat doktor

Renata Kopczyk

Doktor prawa o podwójnej specjalności (prawo międzynarodowe i europejskie). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Politechnice Wrocławskiej, gdzie wykłada m.in. prawo własności intelektualnej. W ramach realizacji Grantu Narodowego Centrum Nauki współpracowała także z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadziła zajęcia z Prawa Unii Europejskiej oraz Prawa międzynarodowego.

Dr Renata Kopczyk posiada uprawnienia adwokackie i została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Specjalizuje się:

  • w szeroko pojętym prawie karnym, jej specjalnością jest zarówno obrona oskarżonego jak i reprezentacja pokrzywdzonego
  • międzynarodowym i polskim prawie gospodarczym,
  • prawie europejskim,
  • szybko rozwijającej się dziedzinie prawa sportowego, ze szczególnym wskazaniem regulacji antydopingowych.

Dr Kopczyk reprezentuje klientów w licznych procesach. Jest także członkiem komisji prawnej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego oraz ekspertem krajowym w programie badawczym Instytutu Assera „Badanie dotyczące praw organizatorów sportowych UE”. Od listopada 2016r. pełni rolę wiceprzewodniczącej Piłkarskiego Sądu Polubownego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Działam w licznych stowarzyszeniach naukowych. Od maja 2019r. jest też członkiem Panelu Dyscyplinarnego POLADA.

Uczestniczyła w licznych postępowaniach z zakresu spraw dyscyplinarnych. Jest też autorką kilkudziesięciu prawniczych publikacji naukowych (w tym monografii), głównie z zakresu międzynarodowego prawa sportowego. Jest także beneficjentem licznych krajowych i międzynarodowych stypendiów oraz grantów naukowych.

W wolnym czasie realizuje się na polu sportowym: biega, pływa i trenuje aerobik sportowy. Posiada także uprawnienia sędziowskie w aerobiku sportowym. Działa w licznych stowarzyszeniach naukowych i sportowych.