Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego poprzez:

  • obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o uzyskanie odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej w postępowaniu karnym
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
  • pomoc w przestępstwach związanych z narkotykami
  • pomoc prawną w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego – od wszczęcia postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe, do postępowania wykonawczego.