Kancelaria ADWOKACKA

DĄBROWSKA & KOPCZYK

Law is something to form. It's not fixed but open to interpretation.
PROFESJONALNA Kancelaria ADWOKACKA Nowatorskie podejście do prawa jako narzędzia realizacji wyznaczonych celów

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych

Pomoc prawna dla przedsiębiorców i fundacji

Oferujemy pomoc w sprawach gospodarczych

Pomoc prawna dla sportowców

Jako jedni z nielicznych na terenie kraju zajmujemy się tą problematyką udzielając pomocy prawnej podmiotom związanym z profesjonalnym uprawianiem sportu, w szczególności klubom sportowym, trenerom, zawodnikom, menadżerom.

Znajdujemy efektywne rozwiązania

Misją Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. Dostarczamy twórczych i bezpiecznych rozwiązań, dzięki którym każdy Klient uzyskuje pomoc prawną najwyższej jakości przy zachowaniu poczuciu bezpieczeństwa prawnego.

Iwona Dąbrowska

Partner w kancelarii Adwokackiej Dąbrowska & Kopczyk

Renata Kopczyk

Partner w kancelarii Adwokackiej Dąbrowska & Kopczyk
W jakich dziedzinach prawa jesteśmy ekspertami?

Wybrane usługi kancelarii adwokackiej Dąbrowska & Kopczyk

Prawo karne

Głównym celem i zadaniem kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. W naszej pracy dążymy do eliminowania negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, zarówno po stronie oskarżonego jak i pokrzywdzonego.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są wyjątkowe i wymagają zrozumienia i delikatności. W tych sprawach zawsze w trakcie współpracy trzeba brać też pod uwagę czynnik emocjonalny. W pełni zdajemy sobie sprawę ze specyfiki tych spraw i ich delikatnej materii. Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do każdej sprawy.

Prawo sportowe

Sport nie może dziś funkcjonować bez styku z biznesem. Kancelaria dba by oto aby zapewnić tej współpracy odpowiednie zaplecze prawne. Praktyka Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny prawa sportowego. Doradzamy klubom, zawodnikom, trenerom i innym osobom związanym ze sportem.

Prawo administracyjne i obrót nieruchomościami

Przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie lub akty obciążające nieruchomości. Sporządzamy także umowy najmu lokali.

Prawo gospodarcze

Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Klientom korporacyjnym oferujemy nie tylko zastępstwo prawne i procesowe w różnego typu postępowaniach, ale również prawne wsparcie bieżącej działalności.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria wspiera swoich Klientów w zakresie prawa autorskiego, własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomagamy Klientom w zgłaszaniu znaków towarowych do ochrony prawnej. Opracowujemy dokumentację zgłoszeniową i zgłaszamy wynalazki i wzory użytkowe.
Chcesz dowiedzieć się o naszym całym zakresie usług?
Czekamy na kontakt!