Prawo sportowe

Jesteśmy jedną z nielicznych Kancelarii w Polsce specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego prawa sportowego. Specjalizacja ta wynika z zawodniczej przeszłości dr Renaty Kopczyk, która połączyła młodzieńczą pasję z pracą zawodową i naukową.  Renata Kopczyk w 2012r. obroniła rozprawę doktorską na temat „Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej”. Praca ta dotyczyła m.in. istotnych zagadnień na temat kształtu relacji pomiędzy sportem, a prawem, jak również niezależności organizacji sportowych i ich prawa do samostanowienia.

Pomoc prawna oferowana przez kancelarię dla świata sportu wymaga interdyscyplinarnego podejścia, w ramach, którego usługi Kancelarii obejmują m.in.:

  • kompleksową obsługę prawną klubów sportowych w tym ich reprezentację wobec związków sportowych
  • przygotowanie, negocjacje i opiniowanie kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi
  • obsługę prawną transferów
  • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa sportowego
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu  rekompensaty za wyszkolenie zawodnika
  • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów wewnętrznych, statutów) dla stowarzyszeń sportowych i sportowych spółek akcyjnych
  • przygotowywanie umów sponsorskich
  • doradztwo prawne w sporach pomiędzy klubem a zawodnikiem, a także w postępowaniach dyscyplinarnych