Prawo cywilne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego zapewniamy specjalistyczną obsługę w prowadzeniu następujących spraw:

  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • dochodzenie odszkodowań
  • windykacja należności
  • przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie umów
  • opiniowanie projektów umów
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w postępowaniu ugodowym, mediacyjnym i sądowym
  • darowizny
  • prawo dożywocia
  • umowy o roboty budowlane