Day

28 sierpnia, 2020
Często ostatnio pojawiającym się pytaniem jest pytanie o prawa osób zatrzymanych. Poniżej pozwalamy sobie udostępnić video spotu informującego o prawach jakie przysługują osobom zatrzymanym.Pamiętajmy, iż każdy z nas ma prawo egzekwować swoje prawa niezależnie od tego czy jesteś kibicem, aktywistą czy protestującym w obronie (…) wyznawanych wartości. Art. 244. KPK(…)§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach...
Read More